آشنایی با رشته های تحصیلی

31 مرداد 1398
نویسنده:  

یکی از پرطرفدارترین  زیرمجموعه های رشته های علوم پزشکی،  رشته مامایی  میباشد.

  هدف از این رشته تربیت کارشناسان متعهد در زمینه آموزش و خدمات مامایی است و فارغ التحصیلان این رشته می توانند در جهت تامین سلامت مادران و کودکان جامعه قدم بردارند. در میان مشاغل نیز مامایی)در شکل سنتی آن( یکی از  قدیمیترین مشاغل است .البته دانش مامایی امروزه بر اساس مشاهده،  آموزش، پیشگیری، تحقیق، تشخیص و درمان بنا نهاده شده و مثل گذشته براساس تجربه نیست.

ماما شخصی است که دوره آموزشی مامائی را سپری کرده است و قادر به نظارت و مراقبت زن در دوره بارداری، زایمان و پس از زایمان بوده و با مسئولیت پذیری خویش هدایت زایمان را به عهده  میگیرد. نقش برجسته ماما در ارتباط با مادر و کودک  میباشد و به مشاوره قبل، بعد و حین ازدواج ،آموزش نحوه تنظیم خانواده، مراقبت از کودک در دوران بارداری و زایمان طبیعی و سزارین، مراقبت بهداشتی مادر و کودک در زمینه های بهداشت  میپردازد .

قبل از بارداری ماما به این موضوع  میپردازد که آیا یک خانم توانایی باردار شدن را دارد؟ویا بارداری برای مادر یا کودک مشکل یا خطری را ایجاد  میکند؟ به طور مثال بانوانی که مبتلا به دیابت، بیماری قلبی پیشرفته هستند و یا سابقه خانوادگی  ناهنجاریهای ژنتیکی دارند و یا اینکه چندین بار تجربه سقط جنین را داشته اند باید قبل از بارداری با ماما مشورت کنند تا بارداری و زایمان  بی خطری را بگذرانند. درزمان بارداری، فرد باید طبق دستورات و  توصیههای ماما عمل کند و به کلینیک های مراقبت در بارداری مراجعه کند تا از سلامت خود و فرزندش آگاهی پیدا کند. در دوران بارداری فرد در فواصل زمانی مشخص به ماما جهت معاینه مراجعه  میکند درمرحله زایمان ماما بررسی های لازم را جهت اطمینان از آمادگی لازم مادر برای زایمان را انجام  میدهد. پزشک متخصص زنان و زایمان نحوه ی زایمان را مشخص  میکند و اگر جنین از حالت طبیعی خارج شود بر عهده متخصص است که مسئولیت زایمان را برعهده گرفته است .بعد از مرحله زایمان کنترل سلامت فرزند و مادر و نحوه رشد او تا حدودی بر عهده ماما می باشد .در مرحله آخر بهداشت مادر و نوزادز مورد توجه قرار  میگیرد. ماما در جریان تمام امور از روزهای اول تولد تا 6 سالگی نظیر واکسیناسیون می باشد. علاوه بر موضوعات مطرح شده ماما در  درمانگاههای زنان ، مطب های خصوصی برای پیشگیری اولیه سرطان دهانه رحم و سرطان پستان در بانوان فعالیت دارد.

رشته ی مامایی مناسب چه افرادیست؟
رشت هی مامایی مناسب افرادی صبور، دارای احساس مسئولیت و علاقه مند است. زنان که در دوران بارداری و زایمان شرایط سخت و حساسی را پشت سر می گذارند و ماما باید به قدری صبور باشد تا علاوه بر اینکه به فرد آرامش دهد بتواند تمام امور و سلامتی آ نها را کنترل کند. دانشجوی رشته مامایی باید آمادگی لازم جهت شب کاری و رویارویی با صحنه های ناخوشایند را داشته باشد و به کارهای و دروس عملی علاقه داشته باشند. قاطع تحصیل ی و گرای شهای رشته مامای ی: این رشته در حال حاضر در مقاط ع کاردان ی، کارشناسی پیوست ه، کارشناس یmارشد ناپیوست ه و دکتر ی در داخل کشور ارائه م یگردد. مقاطع تحصیلی وبازارکار رشته مامایی: امکان ادام هتحصیل در این رشته در مقاط ع کاردان ی،
کارشناس ی پیوست ه، کارشناس ی ارشد ناپیوسته و دکتری وجوددارد. رشته مامایی در مقاطع کاردانی و کارشناس ی به صورت عموم ی ارائ ه م یشود. ام ا در مقطع کارشناس ی ارشد دارا ی دو گرایش بهداش ت مادر و کود ک و گرایش آموزش مامایی است. فارغ التحصیلا ن دوره کارشناس ی مامای ی م یتوانند در رشته های ی مانن د فیزیولوژ ی، آناتومی و آموزش بهداشت و.... ادامه تحصیل دهند. 
تعداد واحدهای درسی که دانشجو در مقطع کارشناسی طی میکند حدود 135 واحد می باشد ک ه شامل 20 واحد دروس عمومی ، 20 واحد درو س پای ه و 17 واحد درو س اصل ی، 62 واحد دروس تخصصی و 16 واحد کارآموز ی است. دور ه کارآموزی هر درس در بخش یا درمانگاه ها و زایشگاه ها با سرپرستی مربی به طور مقطع ی هم زمان با گذراند ن واحد نظری ارائه میشود.

یک ماما م یتواند در مراکز بهداشتی و طرح پزشک خانواده، بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاه ها به عنوان مربی خدمات بهداشتی، مربی بهداشت مدارس، کارشناس بهداشت خانواده فعالیت داشته باشد. فارغ التحصیلان مامایی با مدرک کارشناسی م یتوانند برای دایر نمودن مطب جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی اقدام کنند. فارغ التحصیلان ارشد مامایی می توانند به عنوا ن سرپرست و مدیر بخ شها ی مختل ف درمانی و سوپروایزر آموزشی در بیمارستا نها و یا در پستهای مدیریتی و ستادی در مراکز بهداشتی درمانی استخدام شوند.

عکاسی

دانشجوی ان  رشته عکاسي  با علوم  و فنون   متفاوتی در زمینه  عک اسي آشنا می شوند. و  رشتههاي  عکاسي  به  عکاسي  خبري ، تبلی غاتي،  علمي، طبیعت  و پرتره تقسیم می شوند  . هریک  از این  رشتهها  خود دنی اي گسترده  اي دارد ک ه نمي  توان طي  چهار سال  54 با آن  بهطورکامل آشنا شد. گروهی معتقدند آموزش عکاسی نیاز به تحصیلان دانشگاهی ندارد و کاملا  تجربیاست .یک  دانشجوي  عک اسي مي تواند طي  مدت  ک وتاهتري  ای ن اطلاعات  را  بهدست آورد؛ در  واقع معلوماتي  را که  یک  عکاس  تجربي   طي مدت  طولاني  به  دست  آورده ،یک  دانشجو در  مدت چهار سال  آموزش  دانشگاهی  فرامیگیرد.  عک اس به  ثبت  و گزینش   لحظههایي  از زمان  که  دربردارنده  نمایشي  از حالات   انساني،  پدیده هاي   علمي،  مناظر طبیعي  یا هر  موضوع دیگري  که   قابل ثبت  بر روي  نوار حساس  فیلم  باشد،  میپردازد.

این  انتخاب  از یک  سو برپایه  شناخت  فرهنگ   جامعه و شناخت  عمومي  هنرها استوار بوده و از  سوي دیگر بر انتقال  و تطبیق  آنها با فن شناسي  و علوم  مربوط  به  عکاسي  تکی ه دارد. مهمترین  کار عکاسي   عبارت است  از تلفیق  به  جا و صحیح ای ن دو باهم است.  زیرا فن شناسي  در عک اسي  به  ساخت  قالب اصلي  عکس  کمک  کرده و  شناخت  فرهنگ،  جامعه و هنر به  ساخت  محتواي  کار  همراهی  ميرساند.

عکاسی خبری:  عکاسی خبری،  یکی از  شاخههای عکاس  میباشد. عکاس خبری با شیوه خاص عکاسی خود داستان نمایشی جالبی را به تصویر  میکشند و با ارائه آن، همه را به دیدن آن دعوت می کند. عکاسی خبری با دیگر انواع عکاسی متفاوت است و افراد مشغول دراین حوزه باید عکس را طبق خواست نشریه یا رسانه و مطابق با اصول خبرنگاری و چهارچوب اخلاقی تهیه کنند.

افراد  علاقهمند به  ادامهتحصیل در رشته عکاسی، باید هنر دیدن را داشته باشند. دیدن و ثبت موضوعات پیش پا  افتاده ولی زیبا و غیر معمول باعث تفاوت دید عکاس و افراد عادی خواهد شد.  کسانی که به شغل عکاسی روی  میآورند باید اطلاعات عمومی گسترده و مناسبی داشته باشند و تا بفهمند چه زمانی و چه مکانی مناسب عکاسی از تصاویر ناب است.

دانشجویان عکاسی باید 32 واحد دروس پایه،23 واحد دروس اصلی ،56 واحد دروس تخصصی و ۱۰ واحد دروس اختصاصی را بگذرانند.

بیشتر فارغ  التحصیلان رشته   عکاسی  جذب مطبوعات  )خبرگزاری جمهوری اسلامی،  صدا و سیما(  می شوند زیرا امروزه شاهد  گسترش  مطبوعات و نیاز  آنها به  عکاسان  ماهر و هنرمند هستیم . برپایی   نمایشگاه های صنعتی  مختلف و توجه  افراد به   آگهی های تجاری  و فرهنگی  نیز موجب شده  که تعداد زیادی  از فارغ  التحصیلان جذب   عکاسی تبلیغاتی  شوند، حوزه   انتشارات نیز گروهی از فارغ التحصیلان   این  رشته را استخدام  میکند.  همچنین این افراد  میتوانند به تدریس نظری و عملی عکاسی نیز بپردازند.

 خبرنگاری

خبرنگار فردی است که با استفاده از منابع خبری، وظیفه تهیه گزارش )به صورت مکتوب، صوتی یا تصویری( کامل و جامع و قابل پخش از یک واقعه را  بهعهده دارد. خبرنگار برای تهیه اخبار روزنامه،  رادیو یا تلویزیون از راه دور یا گاهی مکانی دوردست گزارش تهیه می کند.

خبرنگاران به رویدادها وحوادث سیاسی، اجتماعی و یا ورزشی علاقه مند هستند و مهارت های نوشتاری  قابلتوجهی دارند.

دانش لازم برای انتخاب این شغل شامل موارد زیر می باشد:

زبان انگلیسی:  دانش ساختار و محتوای زبان انگلیسی مثل ترجمه و املای کلمات، قواعد ترکیب و گرامر.

ارتباطات و رسانه: دانش تولیدات رسانه، ارتباطات و فنون و روش های انتشار اطلاعات.

قانون و دولت: دانش قوانین، دستورالعمل های قانونی، رویه های قضایی، مقررات  دولتها، احکام قوه مجریه، قوانین کارگزاری و فرایند سیاست دموکراتیک.

مخابرات: علم انتقال، پخش، تغییر جهت، کنترل و عملیات سیستم های مخابراتی

 علاوه بر  دانشهای لازم خبرنگار به مهارت و  توانمندیهايی نيازمند است:

۱(  بداهه گویی: این مهارت ممتاز گفتاری بر اثر مطالعات و  تمرینهای بیانی  بهدست  می آید. لحظات غافلگیرکننده در این شغل کم نیست. خبرنگار باید برای  این مواقع  آمادگی لازم را  داشتهباشد. 2(غلبه بر احساسات:  خبرنگاران موفق  رسانهها در  گزارشهای خبری تسلیم احساساتشان  نمیشوند. همدلی با مخاطبان متفاوت از این بحث است. حضور خبرنگار در صحنه خبر برای عینیت بخشیدن دقت، صحت و جامعیت خبر می باشد.

3(  بیان مناسب:  داشتن سلامت اندام گفتاری،  صدای مناسب،  لحن خبری و غیرمصنوعی از دیگر ویژگی های 55خبرنگار  میباشد. از  مهارتهای خبرنگاران آموزش دیده  تنفس درست، جنس صدا و استفاده درست از صدا و انتخاب لحن مناسب برای بیان می توان اشاره کرد.

4(آشنایی با نگارش و تنظیم خبر:این مهارت باعث موفقیت خبرنگار در نوشتن متن خبر یا مخابره آن  میشود. نگارش صحیح و بدون اشتباه و رعایت زبان معیار و ایجاز در جمله بندی مهارتی است که خبرنگار باید آن را فراگیرد.

 5(مهارت ارتباطی: توانایی ارتباط با هر فرد در هر موقعیتی تقریباً بدون محدودیت. خبرنگار باید بتواند خود را با صحنه تصادف، زلزله، سیل، آتش سوزی، جنگ،  جشنهای ملی و مذهبی، مراسم ویژه،  راهپیماییها و  نمونههای مرتبط هماهنگ سازد.

  6(مهارت خوب گوش دادن و پرسشگری

۷(مهارت تحقیق و جستجو

 8(اعتماد به نفس بالا

 9(مهارت های ارتباطی

۱۰ (توانایی جمع آوری سریع اطلاعات

نظر شما

ماهنامه فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ذهن آویز با تلاش جمعی از فرهیختگان و صاحبنظران جامعه در صدد است تا با رویکرد سلامت محور به مسائل جامعه بپردازد. این ماهنامه ، 28 ام هر ماه به صورت تمام الکترونیک از طریق وبگاه www.zehnavizonline.ir با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.خوشحالیم قدمی هرچند کوچک برای سلامت جامعه بر می داریم.

ذهن آویز

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن